Energia z natury

INNOWACYJNOŚĆ I ENERGIA

Pamiętając, że energia pochodzi z natury, zajmujemy się jej wytwarzaniemi i dystrybucją, a także realizacją projektów Farm Wiatrowych i Słonecznych w Polsce i za granicą.

WIĘCEJ

Obszary specjalizacji

Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej
Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
Projektowanie:
budowlane, urbanistyczne, technologiczne

Segmenty OZE

Farmy Wiatrowe
Farmy Słoneczne
Mix Energetyczny

Oferta

Planowanie, kompleksowa obsługa i nadzór projektów

EkoStrom sp. z o.o.

Firma została założona zarejestrowana w Polsce w 2006 roku. Siedzibą spółki jest Poznań. Firma powstała nabazie kapitału rodzinnego niemieckiego i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Specjalizacje
i model biznesowy

 • Wytwarzanie, przesyłanie oraz dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
 • Projektowanie budowlane, urbanistyczne, technologiczne
 • Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce
 • Farmy Wiatrowe oraz Farmy Słoneczne

Model biznesowy EkoStrom to rozwój własnych projektów OZE w ramach wewnętrznych zasobów firmy zarówno merytorycznych, jak i kapitałowych. Gwarantuje to najwyższą jakość wykonanych projektów, co ma znaczący wpływ na realizacje teraźniejszych i przyszłych celów przedsiębiorstwa. Docelowym zamierzeniem biznesowym jest stworzenie miksu energetycznego.

Oferta

 • Due diligence projektów w fazie developerskiej niezależnie od etapu zaawansowania, jak również w fazie inwestycyjnej i operacyjnej – analiza opłacalności i produktywności – modele swot
 • Planowanie i obsługa administracyjna projektów
 • Pozyskiwanie pozwoleń prawno-administracyjnych na każdym etapie projektów
 • Pozyskiwanie przyłącza do linii lub GPZ od lokalnego operatora energetycznego
 • Pozyskiwanie i negocjacje umowy przyłączeniowej
 • Obsługa przy sporządzeniu Miejscowego Planu MPZP i Studium
 • Obsługa przy sporządzaniu Decyzji Środowiskowej w tym Monitoring przed inwestycyjny i Raport Środowiskowy jako element konieczny przy rozwijaniu farm wiatrowych
 • Projekty techniczne i wszelkie uzgodnienia dla fundamentów, dróg dojazdowych i przyłączy energetycznych
 • Uzyskiwania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną w tym drogi dojazdowe
 • Nadzór nad budową w tym uzyskiwanie dopuszczenia do użytkowania
 • Wybór oraz negocjacje najbardziej odpowiadającego do danego modelu finansowego kontraktu na sprzedaż Energii Elektrycznej jak również Praw Majątkowych
 • Negocjacje z operatorem sieci umowy dystrybucji jak również umowy na zakup energii elektrycznej dla potrzeb własnych instalacji wiatrowej

Projekty zrealizowane

 • 31 marca 2011 roku została dopuszczona do użytkowania pierwsza Elektrownia Wiatrowa EkoStrom w Polsce w miejscowości Sadlno gm. Trzebiatów. Projekt składa się z jednej elektrowni wiatrowej firmy ENERCON E-48 o mocy 0,8 MW przyłączonej do sieci dystrybucyjnej 15 kV Enea Operator sp. z o.o. oddział w Szczecinie. Został w pełni zrealizowany od wczesnej fazy greenfield, po fazę inwestycji. Obecnie jest stale monitorowany i zarządzany.

  Projekt ten otrzymał dofinasowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Oś. 1.1.1 A – Inwestycje w Mikroprzedsiębiorstwa.
Elektrownia
Wiatrowa
EkoStrom

Sadlno gm. Trzebiatów

KIS_ Klub Internetowy Sadlno

Pracownia Interaktywna dla Dzieci i Młodzieży w Sadlnie gmina Trzebiatów w województwie Zachodniopomorskim.

Projekty realizowane

 • Projekt Farmy Wiatrowej o mocy nominalnej 4,6 MW składający się z dwóch turbin wiatrowych ENERCON E-82/E2 o mocy 2,3 MW. Projekt będzie przyłączony do sieci 15 kV na terenie obszaru energetycznego Enea Operator sp. z o.o.
 • Projekt Farmy Wiatrowej o mocy nominalnej 9 MW składający się z trzech turbin wiatrowych ENERCON E-115 o mocy 3,0 MW. Projekt będzie przyłączony do sieci 15 kV/110kV na terenie obszaru energetycznego Enea Operator sp. z o.o.
 • Projekt Farmy Wiatrowej o mocy nominalnej 6 MW składający się z trzech turbin wiatrowych ENERCON E-82/E1 o mocy 2,0 MW. Projekt będzie przyłączony do sieci 15 kV/110kV na terenie obszaru energetycznego Tauron Operator sp. z o.o.
 • Projekt Farmy Słonecznej o mocy nominalnej 8 MW. Projekt będzie przyłączony do sieci 15 kV/110kV na terenie obszaru energetycznego Enea Operator sp. z o.o.

KIS_ Klub Internetowy Sadlno

Pracownia Interaktywna dla Dzieci i Młodzieży w Sadlnie gmina Trzebiatów w województwie Zachodniopomorskim.

Firma EkoStrom sp. z o.o. w ramach realizacji swojej misji tj. zrównoważony rozwój dla wszystkich opracowała a następnie wdrożyła i uruchomiła pracownię interaktywną w miejscowości Sadlno Gmina Trzebiatów. Głównym motywem przewodnim pracowni jak również jej funkcjonalności jest interaktywność.

Interaktywność jest tutaj rozumiana jako:

Zapewnienie dostępu dla dzieci i młodzieży do „świata„ poprzez zainstalowanie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

W ramach tego zadania zostały utworzone trzy stacjonarne stanowiska komputerowe oraz jedno stałe mobilne i dwa mobilne bez elementu stałego. Stałe mobilne ma wydzielone miejsce obok stanowisk stacjonarnych gdzie istnieje możliwość podłączenia laptopa stałym łączem do Internetu. Dwa stanowiska mobilne znajdują się w kącie po lewej stronie gdzie można korzystać z Internetu poprzez łącze wireless. Miejsce z poduchami służy tak naprawdę luźnej zabawie i do relaksu. z tyłu za poduchami zainstalowano gniazdka tak aby móc podłączyć laptopa do sieci elektrycznej.

Komfort i funkcjonalność

Pracownia została stworzona tak aby zapewnić najwyższy komfort pracy i przebywania. W tym celu specjalnie została stworzona bryła oraz dobrane kolory, wykładzina jak również zabudowa sufitu. Do tego przyczynia się również celowo dobrane oświetlenie w formie oświetlenia poszczególnych stanowisk oddzielnie jak również oświetlenia sufitowego głównego – białe światło i oświetlenia stanowiska bocznego z poduchami – zabawa i relaks w postaci światła sufitowego ciepłego.

Bezpieczeństwo użytkowania pracowni interaktywnej

Każde stacjonarne stanowisko komputerowe ma oddzielny obwód zasilający tzn. przy każdym stanowisku znajduje się wyłącznik który wyłącza i załącza zasilanie danego pojedynczego stanowiska pracy. Każdy z trzech wyłączników jest podłączony do wyłącznika głównego znajdującego się po lewej stronie pracowni tuż pod drukarką. Wyłącznik główny służy do odłączania zasilania na wszystkich stanowiskach jednocześnie. System zasilania pojedynczych stanowisk w tym wyłącznika głównego został podłączony do dwóch lamp znajdujących się w lewej wnęce pracowni nad zielonymi poduchami. Lampy te świecą jedna na zielono i druga na czerwono. Każdy użytkownik pracowni może w łatwy sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo na stanowisku komputerowym poprzez sprawdzenie która z lamp się świeci gdy zasilanie nie zostało skutecznie odłączone. Skuteczne odłączenie zasilania wskazuje świecąca się lampa czerwona oraz zgaszona lampa zielona. Włączenie jakiegokolwiek zasilania któregokolwiek stanowiska komputerowego spowoduje zgaśnięcie lampy czerwonej i zapalenie lampy zielonej.

Bezpieczeństwo – młodego człowieka ujęte całościowo

Lampy znajdujące się nad poduchami zostały specjalnie opracowane dla potrzeb dydaktycznych tej pracowni. Lampy te są identyczne jak światła uliczne tzn. zielona z zielonym ludkiem oznaczająca bezpiecznie – teraz oraz czerwona z czerwonym ludkiem oznaczająca niebezpiecznie – stój. Tutaj został wprowadzony dodatkowy moduł nauczania w następującej postaci:

Lampy poprzez skrajne kolory czerwony i zielony przyciągają uwagę dzieci i młodzieży – jest tutaj element wizualizacji i zabawy. Lampy te poprzez podłączenie do systemu załączania i wyłączania zasilania na stanowiskach komputerowych są często spostrzegane i zauważane. Jeśli młody człowiek często spogląda na lampy podczas pobytu w pracowni to tym samym zwraca uwagę na kolor i napis znajdujący się pod każdą z lamp. Tą drogą zapamiętuje i  podświadomie koduje dany kolor z napisem prowadzącym do odpowiedniego zachowania na drodze. i tutaj zostaje zrealizowany dodatkowy program bezpieczeństwa tym razem bezpieczeństwa na drodze. Poprzez taki moduł edukacyjny udało nam się stworzyć automatyczne narzędzie do nauki bezpieczeństwa młodego człowieka bez jego wysiłku i celowej koncentracji. Stosując zasady bezpieczeństwa w pracowni poprzez załączanie i wyłączanie zasilania swojego stanowiska komputerowego nabywa i utrwala wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu ulicznym np. w drodze do szkoły.

Kreatywność i zabawa

W pracowni interaktywnej w Sadlnie dopasowano bryłę i kolory wraz z oświetleniem tak aby było to miejsce miłe i przyjemne. Skojarzenie takie powinno zachęcać do przebywania w pracowni oraz oprócz nauki również i zabawy. W tym celu zostały zakupione specjalne poduchy które są plastyczne tzn. formują i układają się w zależności od wymiarów danego ciała jak również od funkcji do spełnienia. Poduchy są bardzo wygodne zarówno do długotrwałego siedzenia jak również do leżenia. Ciepłe światło u góry zapewnia lekka imitację słońca które kojarzy się z ciepłem i radością. Dzięki czemu przebywający w tym miejscu może odczuć radość i ciepłą atmosferę. Na ścianie czołowej tuż nad stanowiskami komputerowymi jest podłużna wnęka pomalowana na kolor czarny. Wnęka ta jest podświetlona na obwodzie światłem tworząc świetlną ramę. Służy ona jako dodatkowy element wizualizacji pracowni i także jako tablica. Otóż czarna powierzchnia jest tablicą taką jak spotykamy w szkole.

Tablica ta ma za zadnie spełniać następujące funkcje:

Kreatywność dzieci i młodzieży – możliwość wykorzystania tablicy w celu zabawy poprzez rysowanie i pisanie na tej tablicy. Funkcja komunikacyjna każde dziecko może napisać kredą wiadomość dla koleżanki i kolegi czyli zostawić tzw. tablicowego sms – a. Opiekun pracowni ma możliwość wykorzystania tablicy w celach dydaktycznych poprzez zapisanie na tablicy zadania do wykonania nad każdym stanowiskiem komputerowym. W końcu miejsce to może posłużyć do rysowania i malowania, które jest tak uwielbiane przez najmłodszych. Ich dzieła w ten sposób zostaną od razu upublicznione lokalnie i kto wie może w przyszłości również globalnie. Ta tablica ma służyć również przełamywaniu barier komunikacyjnych pomiędzy dziećmi młodzieżą i dorosłymi. Czasami łatwiej coś napisać i narysować niż powiedzieć. Podświetlenie tej wnęki oprócz funkcji wizualnej ma również funkcję artystyczną – ma na celu uwidocznić i wyodrębnić twórczość młodego człowieka tak aby była ona wyraźna i zauważona. Każde młody człowiek może w ten sposób stać się częścią tej pracowni i mieć wpływ na jej wygląd. Pozostawiając cześć siebie – swojego wnętrza w formie zapisu lub malunku na tablicy będzie traktował to miejsce jako swoje. Mamy nadzieje, że w ten sposób będzie się czuł dobrze. A jeśli będzie się czuł dobrze to będzie również wesoły i zadowolony. A jeśli będzie wesoły i zadowolony to inni wokół niego być może również będą zadowoleni. A jeśli ludzie są weseli i zadowoleni to świat staje się inny – wesoły miły i przyjazny co jest głównym celem dydaktycznym tej interaktywnej pracowni.

Całość pracowni objęta jest system monitoringu. W tym celu została zamontowana kamera internetowa wraz z rejestratorem. W ten sposób został stworzony element bezpieczeństwa zarówno sprzętu i wyposażenia jak również osób tam przebywających. Do zdjęć z monitoringu ma dostęp opiekun pracowni. W każdej chwili można również uzyskać dostęp od firmy monitorującej.

Polska | Poland | Polen

ul. Grunwaldzka 115
60-313 Poznań

tel. 61 278 70 00
fax. 61 868 7015

info@ekostrom.pl

Napisz do nas